Sökö tips

Innehåll

1.0 Bord

8.0 Bluffa

2.0 Plats

9.0 Tilt

3.0 När skall du spela

10.0 Självförtroende

4.0 Money Managmeent

11.0 Tålamod

5.0 Spelstilar

12.0 Psykoligiska faktorer

6.0 Matematik

13.0 Fysik

7.0 Sannolikheter

14.0 STUDPOKER.FI tips och råd
1.0 Bord

Att välja bord i SÖKÖ är lika viktigt som I alla andra varianter på poker. När du spelar Online så har du väldigt många bord att välja ifrån. Om det finns flera bord som passar dig, lönar det sig ofta att först observera bordet för att se om det passar ditt spel. Du kan givetvis gå med direkt och se om det funkar, men det brukar oftast sluta med att du förlorar pengar.

Om du inte känner till de andra spelarna runt bordet lönar det sig att observera deras spelstil och vanor. De är också viktigt att du känner dig bekväm med insatserna. Vadstrukturen spelar en viktig roll i om du kommer att vara en vinnande spelare,.
Många säger att välja rätt bord är den klart viktigaste faktorn som avgör om du kommer att bli en spelare som vinner. Detta beror på att den största delen av inkomsten kommer frön mindre skickliga spelare än du. Så lägg tid på att välja bord, du kommer se att det kommer att löna sig för din plånbok.
2.0 LOCATION

To be added later.
3.0 När skall du spela SÖKÖ på INTERNET

På morgonen och före lunch är det endast ett fåtal bord tillgängliga, men du kan påbörja ditt spel före kl 1100. Bord med större insatser är inte öppna utan de flesta bord som är öppna är med små antes. Om du är en försiktig SÖKÖ spelare, så är detta rätt tidpunkt, dvs före lunch. Senare under dagen kommer många av borden att vara tomma och många spelare kommer och går från borden. Detta innebär att det är svårt att få någon kontinuitet i spelet. Skickligheten på dessa spelare varierar och eftersom det inte blir någon kontinuitet så blir det svårt att läsa av bordet och spelarna.
De större spelen börjar normalt sätt kl 1800 och fortsätter fram till midnatt. Du hittar bord med större Antes och många spelare som är aktiva. De flesta professionella spelare spelar endast på kvällen och natten.
4.0 MONEY MANAGMENT

Ofta dyker det upp situationer i poker, där spelare använder sitt övertag i pengar för att slå ut sina motspelare. En spelare skall alltid ta mera pengar till bordet än det han tänkt använda. Man skall försöka undvika att se pengar som pengar när man spelar, utan det är bättre att betrakta pengarna som spelmarker. Om en spelare börjar att tveka och börjar räkna och jämföra med en annan spelare vid bordet, så är sannolikheten ganska stor att du i slutändan kommer att förlora pengar. Om du känner att du gör detta så är du med stor sannolikhet vid fel bord och borde välja ett bord med mindre insatser.
5.0 Spelstilar

Pokerspelare delas ofta in I 4 olika kategorier, solid, rock, maniac och “calling station”.
Maniac
Dessa spelare anses som galningarna vid bordet. Dessa spelare spelar alla händer och höjer gärna. Det är inte så roligt att möta dessa spelare och du måste ofta ta större risker än vad du vill, men dessa spelare förlorar ofta i slutändan då de är med i varje pott. Det lönar sig att söka upp bord var denna typ av spelare befinner sig, eftersom deras spelstil gör att potterna blir stora. Det är lätt att locka med denna typ av spelare i fällor, tex genom att ”check-raise”.
Styrkor:
+ Tycker om att spela och är inte rädd för höga höjningar.
+Svårt att veta när de verkligen sitter med en bra hand.
Svagheter:
– Sannolikheter och strategier har ingen betydelse för deras spel.
-De bluffer ofta.
– Spelar för många händer. Vid tighta bord så kan de komma undan med sina bluffar. Vid lösa bord så kommer bluffandet inte att fungera eftersom det kommer alltid finnas någon som synar.

Solid
Tight och aggressiv spelstil. Mot denna typ av spelare möter du ofta som motspelare på problem. Denna typ av spelare vinner oftast i slutändan.
Styrkor:
+De har kontroll över spelet.
+ Vet vilka händer som är spelbara.
+ Vet betydelsen av positionsspel
+ Att höja kan inneböra en stark hand eller en semibluff.
+ Känner till många knep såsom check-raise eller ett gratis kort och kan använda dem i rätt situation.
+ Spelar en bra hand på rätt sätt.
Svagheter:
– Spelare ibland oversighted.
– robotliknande spelstil.

Rock
Tight och aggressiv spelstil. Fördel mot de spelare som inte känner till potodds och sannolikheter. Förmågan att läsa spelare saknas ofta.
Styrkor:
+ Vet bra starthänder
+ Väljer vilka kort som skall spelas.
+ Det är svårt att vinna pengar mot denna typ av spelare tack vare dens tighta stil.
– Har stort självförtroende när spelaren väljer att spela händerna.

– När denna spelare väljer att spela kan motspelarna lätt se att det är en stark hand.
-Bra spelare kan lätt läsa denna typ av spelare..

Calling station
Namnet sager allt, Loose and passive. Perfekt motspelare i SÖKÖ.
Deras mott är att alla två kort är spelbara och att de kan vinna. Höjningar ökar bara till potten eftersom dessa spelare lägger sig aldrig. Du skall aldrig bluffa mot denna typ av spelare.
Styrkor
+ Oförutsägbara bra händer.
+Omöjlig att bluffa mot
Svagheter:
-En höjning från denna spelare, är ett tecken på en bra hand.
– Spelare nästan varje hand
– De stannar i potten även om deras chans att vinna den är minimal.
6.0 MATEMATIK I SÖKÖ

Som tidigare nämndes det är lättare att räkna i SÖKÖ än i andra pokerspel, eftersom det är mera synliga kort. Förmågan att räkna snabbt är en fördel précis som I andra pokerspel. I SÖKÖ detta är ännu viktigare eftersom flera synliga kort. Det finns även mer tid att räkna eftersom varje kort delas ut separat.
I sökö kan man räkna outs, pot odds och implicita odds. Viktigast är potodds och antalet outs. Antalet outs är relaterat till sannolikheten att få en bra hand. Du räknar var du ser och dividerar det med antalet kort som är kvar i packen.
Till exempel, I ett spel med två spelare, din motspelare har 9c, 6s, 4d, och ett hålkort. Du har 11h, 6h, 7c och som hålkort har du 12h, då är antalet outs 9. Sannolikheten för att få en färg i fyra är således 9/45,20% och i odds 4:1.Du kommer att lyckas en gång och misslyckas 4 gånger.

Pott odds är sedan ganska enkelt. Om potten är 100 Euro och du måste betta ytterligare 10 Euro, då är pot oddsen 10:1. I detta fallet är således potoddsen mindre än oddsen, dvs du skall spela.
Betydelsen av sannolikheter och odds blir viktigare ju större potten och desto fler spelare
7.0 Sannolikheter

Hand variationer är 2 598 960.
Tabell för SÖKÖ av Brian Alspach när korten spelas 2 598 960 gånger.

HAND

Antalet händer

Straight flush

40

Four of a kind

624

Full house

3,744

Flush

5,108

Straight

10,200

Three of a kind

54,912

Straight of four

97,476

Flush of four

105,672

Two pairs

123,552

Pair

1,047,552

High card

1,150,080
8.0 BLUFFA

Hur ofta skall du bluffa som en spelare?Bluffandet används inte så ofta som man tror att det används. Bra bluffar används endast i rätt situationer och det tar tid att lära sig när en bluff passar in. Om du använder bluffandet på rätt sätt så försvårar du för motspelaren att läsa dig. Om du aldrig bluffar, så är det svårt att vinna de stora potterna när du väl har en stark hand. Att bluffa hela tiden brukar inte löna sig på lång sikt utan du kommer förlora dina pengar och det kan gå snabbt.

Om du inte är en erfaren bluffare, så är vårat råd att bluffa inte mer än nödvändigt. Om du är en nybörjare, använd aldrig bluffar när potterna är stora utan gör det när de är relativt små. Att bluffa är något man lära sig över tiden och det tar tid att bli en bra bluffare. Du kan läsa mera om att bluffa i bokern ”The Theory of Poker”.

Som en grundregel kan man säga att det är lättare att bluffa en spelare som sällan synar hela vägen än en spelare som synar allt. Man skall undvika bluffar om man märker att det finns spelare som synar allt, sk ”calling stations”.

Bluffar skall synas om pot oddsen är i din favör, dvs om potten är på 10 EUR och du måste göra en syn på 6 EUR, då är oddsen 1:6 och du måste ta ett beslut om att syna. Om du känner till din motspelare och du vet att han/hon bluffar mera är 1 gång utan av 7 försök, då skall du alltid syna.
9.0 TILT!

Om du har förlorat mycket på kort tid, är det svårare att bibehålla lugnet runt bordet. Du som spelare gör då lättare misstag och du kan förlora ännu mera pengar. Ordet TILT kommer från flipperspelet , när en spelare lyfter på spelet så Tiltar spelet, dvs flippespelt blir obrukbart. En pokerspelare Tiltar när han förlorar en stor pott eller många mindre och framförallt om han råkar ut för några bad beats. En spelare som har tiltat, spelar ofta löst och försöker ofta vinna tillbaka pengarna snabbt. Många spelare börjar spela på tur och väntar på att träffa något. Om du möter en spelare som har Tiltat så har du möjlighet att tjäna lite pengar. Om du förlorar några potter så är det viktigt att bibehålla lugnet och spela nromalt eller försök anpassa ditt spel efter situationen. Som sagt han litar på turen och på lång sikt kommer du att vinna mot en Tiltad spelar.
10.0 SJÄLVFÖRTROENDE

Starkt självförtroende är lika viktigt för pokerspelare som för vilken idrottare som helst. När en SÖKÖ spelare har den mentala styrkan och är avslappnad och tillräckligt aggressiv så får han även så småningom självförtroende. Ju flere större pottar du vinner desto mer självförtroende får du. Att stärka sitt självförtroende är motsatsen till att tilta. Du är stark och du är till och med svår att slå med bättre kort. När du har nått toppen så vinner du ofta och mycket,. Det är dock viktigt att se till att man inte blir arrogant i sitt spel, skillnaden mellan att vara arrogant och ha starkt självförtroende är väldigt liten. Kom ihåg att i SÖKÖ är ingen oövervinnerlig.
11.0 TÅLAMOD

Att spela med tålamod är det många som glömmer. Detta händer även bra spelare. Ibland så har du svårt att träffa korten och det är lätt att man börjar chansspela med medium starka händer. Ett sådant beteende kan sluta med stora förluster. Det är tufft att vänta på bra kort, men att spela med dåliga kort och chansspela är idiotiskt. Vårt råd är man väntar, för att sedan slå till i rätt tillfälle. Även om du väntar måste du spela på ett sådant sätt att dina motspelare inte kan läsa dig för lätt.
12.0 MÄNNISKOEGENSKAPER

Bra pokerspelare behöver lite sådana egenskaper. Regler, bluffar och ett pokeransikte är bra men det räcker inte, du måste även kunna läsa dina motspelare. Det kan vara olika former av kroppsspråk, såsom ögon och händer. På Internet så har du inte tillgång till ögonkontakt etc, men det kan vara skäl att vara uppmärksam hur folk beter sig i chatten. Genom att läsa en spelares egenskaper så skaffar du dig en fördel. Det är alltid bra att ändra din egen spelstil så att inte du blir öppen som en bok.

13.0 FYSIK

Det finns många synpunkter på om fysisk styrka påverkar pokerspelandet. Vissa säger att det inte påverkar någonting. Andra säger att det har en stor betydelse. Om du är i fysisk trim så kan du motstå stress lättare och på det sättet kunna fatta rätt beslut i stressade situationer.
Studpoker.fi råd för sökö/scandinavia stud och Canadian stud

1. Gammalt ordspråk: Det är bättre att spela mot en spelare än mot spelkorten.
2. När du förlorar pengar, minimera dina förluster.
3. När du vinner, fortsätt spela och vinn så mycket som möjligt.
4. På långsikt spelar turen ut varandra. Samliga spelare kommer att få lika mycket tur.
5. Läs pokerlitteratur och bli en bättre spelare.
6. Skriv anteckningar om ditt spel, analysera ditt spel och andras spel
7. Lär dig pott odds och att räkna på oddsen..
och slutligen: Spela aldrig om du har druckit alkohol.