Sökö / Skandinavisk stöt

Sökö som också kallas stötpoker, skandinavisk stöt, kanadensiks stöt eller “sousem”. Det är en färgfull och legendarisk form av poker. Denna sida erbjuder dig aktuell och intressant information om spelet.

Visst du detta om SÖKÖ?

Skandinaviskt stötpoker är också känt under namne soko (sökö på finska/svenska) och Kanadensisk stötpoker. Dessa är varianter på det mera kända fem kort stötpoker.

Sökö skiljer sig från 5 kort stötpoker på några punkter. Den har 4 korts stege och 4 korts färg. Dessutom i 5 korts stötpoker, den med det lägsta kortet börjar att betta, medan i sökö den med det högsta kortet börjar. Sökö spelas mestadels i norraEuropa medan 5 korst stöt spelas mestadels i Nord Amerika.

Många tror att sökö handlar mycket om tur. Givetvis är tur en ingrediens, men det krävs också skicklighet. I slutändan så visar det sig alltid vem som är den bästa sököspelaren. För att bli en bra spelare måste du bemästra många områden.

Det handlar om sannolikhetslära, money management, psykologiska faktorer, bluffa och tålamod. Skickliga spelare tar också turen i beaktande. För amatörer räcker det med att förstå dessa faktorer.

Du behöver inte kunna bemästra dessa faktorer till fullo för att kunna spela poker. Amatörer kan givetvis slå en bra spelare i deras bästa dagar, men det krävs att de spelar enligt dessa principer och givetvis har lite tur.
Läsä mera om sökö

Spela Sökö ny!