Sökö Sannolikheter

Hand variationer är 2 598 960.
Tabell för SÖKÖ av Brian Alspach när korten spelas 2 598 960 gånger.

HAND

Antalet händer

Straight flush

40

Four of a kind

624

Full house

3,744

Flush

5,108

Straight

10,200

Three of a kind

54,912

Straight of four

97,476

Flush of four

105,672

Two pairs

123,552

Pair

1,047,552

High card

1,150,080