Sökö regler i internet

Spelare
Upp till 8 spelare kan spela samtidigt vid samma bord.

Dealer
Korten delas ut medurs med början vid den första aktiva spelaren efter givarboxen (eng. “dealerbox”.) Någon positionsknapp förekommer inte.

Ante
Sökö spelas med ante, alltså en grundsats från varje deltagare. Innan korten delas ut måste anten satsas.

Giv
Varje spelare får två kort, varav ett mörkt. Det första kortet är “hålkortet” och kan inte ses av de andra spelarna. Detta indikeras med en grå bakgrund. Sedan delas ytterligare tre kort, ett i taget, ut till de kvarvarande spelarna.

Bring-in
Spelaren med det högsta öppna kortet efter given måste satsa en summa, en s.k. “bring-in” som vanligtvis är lika med 2 x anten. Om limiten tillåter får han välja att satsa mera. Om två eller fler spelare har samma högsta kort, avgör färgen vem som börjar. Spader räknas som högst. Sedan kommer hjärter, ruter och till sist klöver. Efter bring-in fortsätter rundan medurs tills dess att satsningen är över.

Insatsordning
Sökö har fyra insatsrundor. Den första rundan följer efter att alla spelare har fått sina två första kort. Sedan delas ett tredje, fjärde och femte kort ut och en ny insatsrunda startar efter varje kort.

Kortvisning
Den spelare som har den bästa femkortshanden på slutet vinner potten. Om två eller fler spelare har samma vinsthand delar de på potten. Udda marker går till spelaren närmast given. OBS i händelse av att två eller flera spelare har likadana fyrkortsstegar eller fyrkortsflushar avgör det femte kortet vinnande hand.

Om någon spelare satsade i sista rundan måste den spelare som satsade eller höjde sist visa sin hand först. I annat fall måste den första kvarvarande spelaren till vänster om given visa sin hand först.
Handranking i Sökö
1. Royal Flush /
2. Straight Flush /
3. Four of a Kind /
4. Full House /
5. Flush /
6. Straight /
7. Three of a Kind /
8. Two Pairs /
9. 4-Flush /
10. 4-Straight /
11. One Pair /
12. High Cards /