Sökö pokkeri reeglid

Arvestage palun, et Sökös on mängus kaks lisakombinatsiooni, 4 kardi rida ja 4 kaardi mast, mis mõlemad on paremad ühest paarist!

Mängijad
Internet: Samas lauas saavad mängida kuni 8 mängijat.

Algpanus – Ante
Sököt mängitakse kohustusliku algpanuse – Antega. Enne kaartide jagamist peavad Anted olema asetatud.

Jagamine
Kaarte jagatakse päripäeva, alustades esimesest aktiivsest mängijast peale diileri kohta. Iga mängija saab kaks kaarti, ühe kinnise ja ühe lahtise. Esimene jagatud kaart on teie kinnine kaart ja seda näete ainult teie. Selle tunnete ära halli tausta järgi. Seejärel jagatakse mängu käigus kõigile mängijatele veel kolm kaarti.

Avapanus – Bring-in
Peale jagamist peab kõige kõrgema lahtise kaardiga mängija tegema kohustusliku avapanuse (bring – in), mis on tavaliselt 2x algpanus või siis tegema kohe sellest suurema panuse (bet), juhul kui limiidi seda lubavad. Selleks, et võrdsete kaartide puhul määrata kindlaks avapanuse tegija, võrreldakse võrdse tugevusega kaarte masti järgi (nõrgenevas järjekorras): poti, ärtu, ruutu, risti. Peale avapanust või tavalist panust jätkub panustamine päripäeva.

Betting order
In Soko there are 4 betting rounds. The first betting round takes place after each player is dealt his first two cards. Then a 3rd, 4th and 5th card is dealt to each player and another betting round starts.

Showdown
If no more betting takes place, after all the cards have been dealt out, there is a showdown to determine the winner (kickers count). The best 5 card hand wins the pot. If two or more players show the same hand they split the pot. If there is an odd chip it goes to the player nearest the dealer box.

If there was betting on fifth street the player who made the last bet or raise must show his hand first. If there was no betting the first remaining player to the left of the dealer shows his hand first.
Käte tugevusjärjestus Sökös
1. Suur Mastirida
2. Mastirida
3. Nelik
4. Maja
5. Mast
6. Rida
7. Kolmik
8. Kaks Paari
9. 4-Kaardi Mast
10. 4-Kaardi Rida
11. Paar
12. Kõrgem kaart